Magyar Lobogó AKM

Kossuth Pénzjegyekről : Régi és Mai Magyar Bankjegyek : HU

Keresés a Tartalomban

Térkép Ajánló

Magyar TV Ajánló

Bankjegy Információk

Kossuth Pénzjegy (Kossuth-Bankó)

A Habsburg Birodalom a magyar függetlenséget nem ismerte el, ezért politikailag és financiálisan mindent elkövetett annak megakadályozása érdekében. Így született az a rendelet is, amely az Ausztria-Magyarország területén forgalomban lévő bankjegyek ezüstre váltási kötelezettségét 1848. május 22-ével megszüntette.
Kossuth Lajos a magyar bankjegy kiadás fedezetét a Magyarországon forgalomban lévő osztrák bankjegy nemesfémre váltásával kívánta volna előteremteni, de fenti intézkedése folytán más forrásokat kellett keresnie: egyrészről az államkölcsönként kibocsátott kamatos utalványok, másrészről közadakozás révén.
Az Országgyűlés 1848. július 11-i ülésén közfelkiáltással hagyta jóvá Kossuth indítványát a 200,000 újonc fegyverbeállításához szükséges pénz hitelből való fedezésére és felhatalmazta a kormányt 42 millió kölcsön felvételére. Ezáltal teremtődött meg a papírbankók kibocsátásának alapja.
A kiadásra került "Kossuth-bankók" forgalma kizárólag a független Magyarország területére korlátozódott, mivel Ausztria és tartományai, sőt Horvátország is rendeletileg tiltották meg elfogadásukat.
A Szabadságharc bukása után ellenszolgáltatás nélkül be kellett szolgáltatni őket és birtoklásukért szigorú megtorlást helyzetek kilátásba. A begyűjtött példányokat katonai segédlettel nyilvánosan elégették.
A lakosság egy része azonban - ki tiszteletből, ki Kossuth visszatértére várva - még a statárium ellenére is kegyelettel megőrizte azokat.

Pénzjegyek

Amerikai tartózkodása alatt Kossuth bankjegyeket is rendelt a leendő független Magyarország számára, amelyeket 1, 2, 5, Forintos címletekben Philadelphiában nyomtattak ki.
Forgalomba már soha nem kerültek, a század elején amerikai raktárból került elő a legyártott mennyiség, többek között felvágatlan ívek.

Londoni kiadás

A magyar papírpénztörténet legritkább darabjai közé tartoznak Kossuth Lajos Londonban nyomtatott 1, 2, és 5 forintosai. Kossuth 1860-ban ismét lehetőséget látott egy második szabadságharc kirobbantására, ezért elkezdte szervezni a hadsereget (légiót) és a finanszírozáshoz szükséges pénz előállítását. 1848/ 49 tanulságait felhasználva, az 1852-es philadelphiai jegyekhez hasonlóan most is csak kiscímletű papírpénzek nyomtatását kezdte meg. A londoni Day and Son Co. kapott Kossuth-tól megbízást a nyomtatásra, amely 1860 és 1861 első heteiben megtörtént. Mivel nagyon gyorsan kellett dolgozni, a nyomda idénymunkásokat vett fel, hogy a határidőt teljesíteni tudja. Vélhetően az utólag felvett munkások között lehetett az az osztrák titkosügynök, aki egy 1 Forintost kicsempészett és eljuttatott a Metropolitan Plice-hoz. Ferenc József császár számára ez volt a corpus delicti, ami alapján beperelte Kossuthot az angol bíróság, a Chancery elott. Az ügytől visszhangzott az angol parlament alsóháza, az angol és nemzetközi sajtó, röpiratok születtek, de a magyar ügy számára ez csak a közvélemény jelentős részének szimpátiáját nyerte meg. A pert Kossuth elvesztette, a fellebbezést már nem vállalta, de erre anyagi lehetősége sem volt.
Az ítélet értelmében meg kellett semmisíteni az összes pénzjegyet és azok nyomóelemeit. Néhány példány részben legális, részben illegális úton fennmaradt az utókor számára: A legálisok közé tartoznak azok a darabok, amelyeket a Chancery vásárolt meg a tárgyaláshoz. Ezek hátoldalán a bírósági fogalmazó kézírásos feljegyzései olvashatók. A nyomdászok is tettek el példányokat. Ezekből próbát értékesíteni az az idős nyomdász, aki az elsüllyedt Titanic postájával küldte volna el új tulajdonosához az értékes emlékeket.
Pénzként a Kossuth-emigráció egyetlen kibocsátása - így a londoni sem - funkcionált, tehát helyesebb azokat a pénzjegy-tervezetnek nevezni. A londoni jegyek 114×86 mm-es méretben, egyoldalas nyomattal ( az egy forintos fekete, a kettes piros, az ötös zöld színben) készültek. A kibocsátás helye és ideje nincs feltüntetve, az aláíró Kossuth Lajos "A nemzet nevében". Az aláírástól lejjebb ötszámjegyű gépi sorszámozás olvasható. A vízjelen kettős hullámvonalon belül a heraldikailag nem pontos magyar címer, az értékjelzés, valamint a RESUGRO felirat látható.

Forrás: Báv Zrt
Pillanatnyi ajánlat

Száz Forint

Száz Forint - 1947
Évszám: 1947
Keltezés: Budapest, 1947. február. 27. - Magyar Nemzeti Bank
Kategória: Forint 1946-tól
Csoport: 100 Forint
Száz Forint - 1947

Tíz Pengő Krajczár - Rozsnyó

Tíz Pengő Krajczár - Rozsnyó - 1849
Évszám: 1849
Keltezés: Rozsnyó, 1849. július. 16.
Kategória: Szükségpénz 1849

Ötszáz Forint

Ötszáz Forint - 2002
Évszám: 2002
Keltezés: Budapest 2002 - Magyar Nemzeti Bank
Kategória: Forint 1946-tól
Csoport: 500 Forint
Ötszáz Forint - 2002